mpCall :: LAN/WAN, WiFi siete, VoIP technológie, Sieťová infraštruktúra, WEB Design

Voice a CTI Technológie


Hlavný produktový rad mpCall predstavuje otvorená CTI platforma. Je voľne konfigurovateľná a môže prcovať ako:

  • Komunikačný server (telefónna ústredňa)
  • Nahrávacie zariadenie hlasových komunikácií, prípadne zvuku
  • Call center, kontaktné centrum
  • Alarmový, vyrozumievací a informačný systém

Modularita a vysoká flexibilita technologickej platformy umožňuje v jednom systéme (jeden server) nakonfigurovať výetky funkcionality. Konfigurácia je centrálna z aplikácie s príjemným grafickým rozhraním.


  • Hlavné prednosti platformy
  • Modularita - interná i externá, vytváranie rozsiahlych funčných celkov
  • Centrálna administrácia na úrovni LAN/WAN
  • Otvorené rozhrania do výetkých komunikačných médií - voice, fax, e-mail, sms
  • Otvorené programové rozhrania pre vlastné aplikácie a moduly