mpCall :: LAN/WAN, WiFi siete, VoIP technológie, Sieťová infraštruktúra, WEB Design

WEB Design


mpCall

mpCall poskytuje služby aj v oblasti návrhu a tvorby web-stránok.


  • Hlavné typy web-stránok
  • štandardné web-stránky
  • WEB-stránky rozšírené o VoIP funkcionalitu