mpCall :: LAN/WAN, WiFi siete, VoIP technológie, Sieťová infraštruktúra, WEB Design

Počítačové siete, návrh a realizácia

(WiFi a LAN)


 • Inštalácia počítačovej siete
 • špecifikácia, návrh a realizácia siete
 • Nastavenie routera vrátane bezpečnostných nastavení
 • Pripojenie zariadení do siete
 • Nastavenie pripojenia siete na internet poskytovateľa (LAN, DSL, kábel)
 • Nastavenie prístupu na tlačiareň a zdieľané adresáre
 • Zálohovanie funkčnej konfigurácie routera
 • Realizácia bezdrôtej (WiFi) aj drôtovej siete
 • Telefonické a emailové poradenstvo
 • Inštalácia / nastavenie domácej WiFi siete
 • Nastavenie routera na pripojenie do internetu (LAN, DSL, kábel,optika)
 • Zabezpečenie WiFi siete proti zneužitu / nastavenie šifrovania
 • Pripojenie zariadení do siete a nastavenie prístup do intertnetu
 • V prípade potreby dodanie WiFi routera
 • Telefonické a emailové poradenstvo
 • Návrh domácej počítačovej siete
 • Analýza vhodnej topológie a potrebných zariadení (aktívne prvky, kabeláž, konektory)
 • Bezpečnostná analýza a doporučenia
 • Dodanie návrhu v tlačenej aj elektronickej forme