mpCall :: LAN/WAN, WiFi siete, VoIP technológie, Sieťová infraštruktúra, WEB Design

Telekomunikčné systémy


mpCall ponúka komunikačné riešenia založené na open-distributed server platformách pre stredné a veľké podniky s tradičnými TDM aj IP konfiguráciami. Moderná firma využíva na komunikáciu všetky kanály, prichádzame preto s riešeniami pre podporu konvergentnej komunikácie. Ponúkame systémy, ktoré integrujú činnosť zariadení od rôznych dodávateľov v heterogénnom prostredí. Hlavný dôraz je pritom kladený na stabilitu a bezpečnosť komunikácie. Komunikačný server mpCall umožňuje integrovať zaridenia analógové, ISDN, SIP i H323.


Telekomunikačnú prevádzku (hlavne v malých a stredných firmách) aj napriek masívnemu nástupu IP telefónie zabezpečujú klasické pobočkové telefónne ústredne, koncové zariadenia (telefónne aparáty, náhlavné súpravy, modemy, faxy, ...) analógové, digitálne, ISDN. Poskytneme servis týchto zariadení, prípadne ich nahradíme novými ekvivalentmi.


  • Dodávka a servis telekomunikačných zariadení
  • Analógové systémy a koncové zariadenia
  • Telefónne ústredne ISDN, IP (SIP, H323, MGCP media gateway)