mpCall :: LAN/WAN, WiFi siete, VoIP technológie, Sieťová infraštruktúra, WEB Design

Komunikujte moderne a bezpečne


mpCall mpCall sa sústreďuje predovšetkým na špecializované informačné systémy a zariadenia, ako sú digitálne záznamové systémy zvuku, videa a IP telefónie. Významnou oblastou činnosti mpCall je aj dodávka komplexných riešení informacných a bezpečnostných systémov pre malé a stredné firmy, organizácie, živnostníkov i domácnosti.


Do oblasti činnosti mpCall patrí aj poskytovanie opravárenských a servisných služieb systémov a zariadení dodávaných aj existujÚcich. Patrí sem hlavne poradenstvo, konzultačná činnost a projektovanie sietí a sietovej infraštruktúry. Budovanie dátových centier, dodávka pasívnych i aktívnych
komponentov, kabeláží i patch káblov.


Samostatnou oblastou aktivít mpCall je tvorba a údržba software. Programovanie aplikačného SW, databázových aplikácií a WEB-stránok. Zaoberáme sa taktiež tvorbou a úpravou digitálnej fotografie.


V oblasti komunikácie ponúkame kompaktné VoIP riešenia pre malé a stredné firmy. Pre komunikačné systémy zabezpečujeme support, školenia a poskytujeme servis záručný i pozáručný.

Ponúkame tiež služby kopírovania HDD, klonovania HDD a vytvárania diskových image.

mpCall má previerku NBÚ pre zoznamovanie sa s utajovanými skutočnostami na úrovni dôverné.